વિચિત્ર: અહીં પુરુષોએ બે લગ્ન કરવા પડે છે, ના પાડી તો જેલમાં પસાર થશે જીવન

ભારતમાં પહેલી પત્નીને છૂટાછેડા આપ્યા વિના કોઈ બીજા લગ્ન કરી શકતું નથી. દુનિયાના દરેક દેશમાં લગ્ન માટે અલગ અલગ કાયદા છે. પરંતુ દુનિયામાં એક એવો દેશ છે જ્યાં દરેક પુરુષ માટે બે લગ્ન કરવા ફરજીયાત છે. જો કોઈ પુરુષ બે વાર લગ્ન કરવાનો ઇનકાર કરે છે, તો તેણે તેનું જીવન જેલની પાછળ વિતાવવું પડશે.

આફ્રિકા ખંડના દેશોમાં લગ્નને લગતા જુદા જુદા કાયદા છે. પરંતુ આવા કાયદા વિશ્વના અન્ય કોઈ દેશમાં નથી. આફ્રિકા ખંડના એક દેશમાં વિચિત્ર કાયદાઓ છે. અહીં પુરુષો માટે બે વાર લગ્ન કરવા ફરજિયાત છે. જો કોઈ વ્યક્તિ લગ્ન કરવાનો ઇનકાર કરે છે, તો તેને સખત સજા આપવામાં આવે છે. આ અનોખા દેશના કાયદા વિશે જાણીને તમને આશ્ચર્ય થશે જ. તમે વિચારતા જ હશો કે શું કોઈ દેશમાં આવો કાયદો હોઈ શકે? આફ્રિકા ખંડના આ દેશ વિશે જાણીએ …

આફ્રિકા ખંડના આ દેશમાં બે લગ્ન માટે એક અનોખો કાયદો બનાવવામાં આવ્યો છે. આ આફ્રિકન દેશનું નામ એરિટ્રિયા છે. અહીં પુરુષો માટે બે વાર લગ્ન કરવા ફરજિયાત છે. હવે માણસે પ્રસન્ન ચિત્તે લગ્ન કરવા જોઈએ કે દુઃખી હૃદયે.

જાણો શું છે કાયદો: એરિટ્રિયામાં બે લગ્ન ફરજિયાત છે. જો કોઈ પુરુષ લગ્ન કરવાની કે બે પત્નીઓ રાખવાની ના પાડે તો તેની સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે. જો કોઈ લગ્ન કરવાની ના પાડે તો તેને આજીવન કેદની સજા થાય છે. આ દેશમાં મહિલાઓના કારણે આ અનોખો કાયદો બનાવવામાં આવ્યો છે. એરિટ્રિયામાં પુરુષો કરતાં સ્ત્રીઓ વધારે છે. ઇરિટ્રિયામાં ઇથોપિયા સાથે ગૃહ યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે, જેના કારણે અહીં મહિલાઓની સંખ્યા વધુ છે.

સૌથી આશ્ચર્યની વાત એ છે કે આ દેશમાં મહિલાઓ માટે પણ કડક કાયદા છે. અહીંની મહિલાઓ પુરુષોને બે વાર લગ્ન કરતા રોકી શકતી નથી. જો તેઓ લગ્નમાં કોઈ અવરોધ ઉભો કરે છે, તો તેમને જેલમાં પણ ધકેલી દેવામાં આવે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *